Showing posts with label osama bin laden. Show all posts
Showing posts with label osama bin laden. Show all posts

Wednesday, June 18, 2014

ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനില്‍ നിന്നും അത്തരമാളുകളില്‍ നിന്നും ഷെയ്ഖ് മുഖ്‌ബില്‍ രഹിമാഹുള്ള യുടെ താക്കീത്...

യെമെനിലെ മുഹദ്ദിസും  മുജദ്ദിദുമായ  ഷയ്ഖ് മുഖ്‌ബിൽ രഹിമാഹുള്ള ഒസാമ ബിന് ലാദനെതിരെ നല്കുന്ന താക്കീത്...

Click here to download video...